Nhà phân phối hóa đơn điện tử giá tốt nhất

Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn sẽ được triển khi áp dụng rộng rãi trong thời gian tới đây. Vì vậy, dù bạn đã sử dụng hay sắp sử dụng hóa đơn điện tử hãy tìm hiểu cụ thể về hóa đơn điện tử cũng như những căn cứ pháp lý của loại hóa đơn này. Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

+ Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

+ Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử.

Cơ sở pháp lý Hóa Đơn Điện Tử

Dưới đây là toàn bộ các văn bản do Chính Phủ và bộ Tài Chính ban hành và có hiệu lực áp dụng cho Hóa Đơn Điện Tử:

NămNỘI DUNG
2005Luật giao dịch điện tử (Số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
2006Luật Công Nghệ Thông Tin (Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006)
2006Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương Mại Điện Tử ký ngày 16/05/2013
2010Nghi định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/05/2010 Quy định về Hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ.
2011Thông tư số 32/2011/TT-BTCngày 14/03/2011 – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử.
2014Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.
2014Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014.
2014Thông tư 119/2014/TT-BTC ký ngày 25/08/2014
2015Thông tư 26/2015/TT-BTC ký ngày 12/02/2015.
2015Thông tư 37/2017/TT-BTC ký ngày 27/04/2017 v.v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
2018Nghị định 130/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số.
2018Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
2019Thông tư số 68/2019/TT-BTC ký ngày 30/09/2019 – Hướng dẫn về Hóa Đơn Điện Tử
2020Nghị định 123/2020/NĐ-CP ký ngày 19/10/2020 – Quy định về hóa đơn, chứng từ.
2021Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Thông tư này áp dụng đối với: Cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử được cấp quyền pháp lý giữa người bán hàng và người mua hàng.

Cơ quan pháp luật về thuế các cấp và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

So với việc sử dụng hóa đơn truyền thống, hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.

Thứ nhất: Hóa đơn điện tử giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản lưu trữ thuận tiện, cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai thuế, nộp thuế vì thông tin trên hóa đơn được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán.

Thứ hai: Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hóa hệ thống thuế và quản trị doanh nghiệp.

1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hình thức hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về loại hình hóa đơn điện tử, cách thức giao dịch hóa đơn điện tử đảm bảo tính an toàn cao nhất.

Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị liên quan phải thống nhất hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó.

2.Công ty Công Nghệ LCD Việt Nam cung cấp phần mềm HĐĐT AZ Invoice

Hiện nay, Công ty Công Nghệ LCD Việt Nam là một trong những nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, được tổng Cục Thuế thẩm định. Đây là phần mềm hỗ trợ cho việc giao dịch hóa đơn điện tử được thông suốt, an toàn và mang lại lợi ích lớn cho người dùng. Cá nhân và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hãy liên hệ để đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử AZ Invoice.