Dịch vụ kiểm tra gỡ rối làm lại sổ sách

Rà soát sổ sách là một trong số những bước quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến làm báo cáo tài chính; và quyết toán thuế sau này. Vì vậy mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được.

NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA CÁC LỖ HỔNG TRONG RÀ SOÁT SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP

❌ Do kế toán thay đổi liên tục, việc bàn giao sổ sách không rõ ràng.
❌ Do sự thay đổi liên tục của các chính sách, thông tư, nghị định …
❌ Do kế toán chưa nắm được kỹ năng rà soát sổ sách kế toán.
❌ Xảy ra nhiều biến động do thời gian quyết toán thuế có khi lên đến 4 – 5 năm.

ĐIỀU ĐÓ GÂY RA KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP NHƯ:

  • Mất hóa đơn đầu vào, đầu ra.
  • Thiếu chứng từ đi kèm hóa đơn để hợp lý khoản chi phí.
  • Báo cáo thuế cuối năm không khớp với số liệu kế toán.
  • Không nhất quán các năm về hạch toán và định khoản.
  • Sai nghiệp vụ kế toán hoặc hạch toán không đúng;
  • Hồ sơ lao động chưa hoàn chỉnh.
  • Bảng lương được lập không đúng quy định
  • Các khoản chi phí được trừ xác định sai, dẫn đến không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

HIỂU ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ RÀ SOÁT SỔ SÁCH TẠI KẾ TOÁN LỘC PHÁT SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP:

  ✅ Rà soát toàn bộ hồ sơ sổ sách.
  ✅Điều chỉnh và tiến hành bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của chính sách thuế và kế toán.
  ✅Tư vấn, xử lý các chi phí chưa hợp lý của doanh nghiệp.
  ✅Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán của doanh nghiệp theo đúng chuẩn mực.
  ✅Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định của các luật thuế và kế toán.
  ✅Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế của doanh nghiệp khi có sai lệch.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ RÀ SOÁT SỔ SÁCH TẠI LỘC PHÁT

📝  Kế toán Lộc Phát sẽ là người bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp về mặt sổ sách khi có thanh tra thuế đến trụ sở.

📝 Tiết kiệm được các chi phí thiệt hại đến từ việc tổ chức sai hệ thống sổ sách và tận dụng các khoản chi phí đó để phát triển các hoạt động kinh doanh,…

📝 Sổ sách kế toán được kiểm tra độ hợp lý và trung thực của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính so với các chứng từ có liên quan nhằm hoàn thiện và điều chỉnh lại theo các quy định của Nhà nước.

CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ RÀ SOÁT SỔ SÁCH

🎁 🎁Tùy vào quy mô số lượng các chứng từ để Lộc Phát đưa ra báo giá một cách chính xác nhất.  Hiện nay, với nhu cầu rà soát sổ sách doanh nghiệp ngày càng tăng thì giá phí của các dịch vụ này của các công ty kế toán ngày càng cạnh tranh. Kế Toán Lộc Phát cam kết: Nhanh chóng, chính xác – chi phí rẽ – tận tâm, chuyện nghiệp.