Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động mà chưa có người phụ trách? Bạn đừng lo lắng, với dịch vụ bảo hiểm xã hội của Kế toán Lộc Phát bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về mọi thủ tục cho người lao động. Lộc Phát sẽ thay mặt bạn thực hiện công việc đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn và hoàn thành các thủ tục chế độ cho người lao động để bạn dành thời gian cho hoạt động kinh doanh của công ty mình.

I. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG ( BÁO TĂNG, GIẢM LAO ĐỘNG)

– Đối với trường hợp có thêm nhân viên mới, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

+ Hợp đồng lao động giữa công ty với nhân viên, HĐLĐ có ký tên, đóng dấu

+ Bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên, chỉ cung cấp trong trường hợp báo tăng lùi so với thời điểm hiện tại

+ Hình ảnh cmnd/cccd và sổ hộ khẩu ( nếu người lao động tham gia bhxh lần đầu)

– Đối với trường hợp có nhân viên thôi việc, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

+ Hợp đồng lao động giữa công ty với nhân viên, HĐLĐ có ký tên, đóng dấu

+ Hình cmnd/cccd người lao động thôi việc

+ Quyết định cho thôi việc nhân viên, có ký tên đóng dấu của công ty.

Sau khi nhận đủ các thông tin, Kế Toán Lộc Phát sẽ tiến hành các thủ tục còn lại cho người lao động. Trong vòng 5- 10 ngày sẽ có kết quả.

II. DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ BHXH CHO DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU 

– Kế Toán Lộc Phát sẽ thay mặt DN làm việc với các cơ quan BHXH.

– Soạn thảo hồ sơ và đăng ký lao động lần đầu với cơ quan BHXH.

– Làm hồ sơ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn.

– Xây dựng tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc.

– Xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước.

– Nộp hồ sơ đăng ký lao động lần đàu và nhận kết quả.

– Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp

III. DỊCH VỤ THEO DÕI BHXH, BHYT, BHTN HÀNG THÁNG

– Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn

– Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn hàng quý và năm

– Tăng / giảm lao động trên phòng lao động

– Làm hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH

– Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc

– Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi

– Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

– Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau…(nếu có)

– Điều chỉnh nhân thân (nếu có)

– Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…

– Làm hồ sơ đề nghị truy thu cho người nghỉ việc khi cần thiết

– Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

IV. DỊCH VỤ BHXH THEO YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỤ THỂ

– Làm hồ sơ nghỉ hưởng chế độ hưu trí

– Làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản

– Làm hố sơ đề nghị cấp lại sổ khi mất, hư hỏng

– Làm hồ sơ ra soát, đối chiếu số liệu cho các công ty đã tham gia bảo hiểm nhưng bị gián đoạn hoặc không liên tục.