Các bước cần làm để lên báo cáo tài chính Hoặc khi nhận hồ sơ

 • Bước 1: Sắp xếp hợp đồng, nghiệm thu và chứng từ hóa đơn theo hóa đơn, sắp xếp hóa đơn theo thứ tự để lên sổ sách và báo cáo “tiêu hao thời gian nhanh cũng 1 ngày”
 • Bước 2: Nhập toàn bộ đầu ra và vào: phiếu thu chi, nhập kho nhập xong sớm càng tốt “ước tính cũng mất tầm 4-6 ngày”
 • Bước 3: Căn cứ thời gian hoàn thành công trình và hóa đơn căn cứ dự toán để Lập phiếu xuất kho, Cân đối lương lậu theo dự toán, Bố trí ma trận lương theo dự toán và theo tháng, theo công trình xây dựng “Dự tính mất tầm 1 tuần”
 • Bước 4: Cân đối giá thành lại theo dự toán và thời gian phân bổ lương nhân công chi phí vật liệu công trình “dự tính mất tầm 2 ngày”
 • Bước 5: Lên báo cáo tài chính và quyết toán thuế và tính thuế TNCN cũng mất tầm 3 ngày
 • Bước 6: In sổ hoàn thành sổ sách

CHÚ Ý:

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi thanh tra ở 4 loại hình DN như  Xây dựng, vận tải, thương mại, chế biến…..

Thứ 1.DN Xây dựng:

 1. Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu, các lần thay đổi nếu có
 2. Sổ theo dõi chi tiết giá thành công trình, hạng mục công trình
 3. Hợp đồng kinh tê, dự toán công trình, biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục
 4. Danh mục và giá trị của các công trình đang dở dang
 5. Hồ sơ tài sản cố định; bảng tính khấu hao TSCĐ
 6. Hợp đồng lao động, hồ sơ chi trả lương nhân công
 7. Sổ chi tiết các tài khoản: 111,112,131,138,242,152,153,154,211,214,331,335,341,411,511,632,635,642 chép ra USB nhé các bạn
 8. Sổ chi tiết theo dõi công nợ người mua, người bán. Xác nhận công nợ của người bán cuối năm
 9. Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra năm… quý…
 10. Hồ sơ vay ngân hàng, chứng từ trả lãi vay năm..
 11. Bảng sao kê chi tiết số phát sinh tài khoản mở tại các ngân hàng..

Thứ 2 – Đối với doanh nghiệp Vận tải

 1. Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu, các lần thay đổi nếu có
 2. Định mức tiêu hao nhiên liệu
 3. Bảng kê nhập, xuất, tồn nhiên liệu
 4. Hợp đồng, thanh lý hợp đồng kinh tế ..(vận chuyển, mua bán)
 5. Danh mục chi tiết các phương tiện vận tải của DN (biển số kiểm soát, nhãn hiệu, công suất máy, năm sản xuất)
 6. Hồ sơ tài sản cố định, bảng tính khấu hao TSCĐ
 7. Hợp đồng lao động, hồ sơ chi trả lương người lao động
 8. Sổ chi tiết các tài khoản….Chép USB
 9. Toàn bộ hóa đơn chứng từ mua vào bán ra
 10. Hồ sơ vay ngân hàng, chứng từ trả lãi vay năm..
 11. Bảng sao kê chi tiết số phát sinh tài khoản mở tại các ngân hàng..

Thứ 3 – Đối với doanh nghiệp Thương mại

 1. Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu, các lần thay đổi nếu có
 2. Sổ theo dõi nhập xuất tồn vật tư, sản phẩm, hàng hóa
 3. Hồ sơ tài sản cố định, bảng tính khấu hao TSCĐ
 4. Hồ sơ vay ngân hàng, chứng từ trả lãi vay năm..
 5. Sổ chi tiết theo dõi công nợ người mua, người bán. Xác nhận công nợ của người bán cuối năm
 6. Hợp đồng lao động, hồ sơ chi trả lương người lao động

7.Toàn bộ hóa đơn chứng từ mua vào bán ra

 1. Sổ chi tiết các tài khoản….Chép USB
 2. Bảng sao kê chi tiết số phát sinh tài khoản mở tại các ngân hàng..

Thứ 4 – Đối với doanh nghiệp Chế Biến

 1. Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu, các lần thay đổi nếu có
 2. Định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng
 3. Định mức thu hồi thành phẩm, phụ phế phẩm
 4. Hồ sơ tài sản cố định, bảng tính khấu hao TSCĐ
 5. Hồ sơ vay ngân hàng, chứng từ trả lãi vay năm..
 6. Sổ chi tiết theo dõi công nợ người mua, người bán. Xác nhận công nợ của người bán cuối năm
 7. Hợp đồng lao động, hồ sơ chi trả lương người lao động
 8. Toàn bộ hóa đơn chứng từ mua vào bán ra
 9. Sổ chi tiết các tài khoản….Chép USB
 10. Bảng sao kê chi tiết số phát sinh tài khoản mở tại các ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *