Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

📝 Kế toán viên của bạn đã làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý tuy nhiên chưa thể lập báo cáo tài chính cuối năm.
📝Doanh nghiệp bạn cần làm báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu hồ sơ vay vốn ngân hàng hoặc hồ sơ thầu trong khi số liệu vẫn chưa chuẩn chỉnh.
📝Trình độ, năng lực chuyên môn của kế toán tại doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu, bỏ sau lưng chủ doanh nghiệp là những báo cáo, sổ sách quá sơ sài.
🌼Hãy để KẾ TOÁN LỘC PHÁT sẽ giúp quý doanh nghiệp 1 phần lớn khối lượng công việc bạn phải làm.

KẾ TOÁN LỘC PHÁT SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP NHỮNG GÌ ?

🎁Tập hợp hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

🎁Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.

🎁Kiểm tra hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

🎁Sắp xếp chưng từ, kiểm tra tính hợp lý của chứng từ.

🎁Loại bỏ và điều chỉnh các chứng từ không phù hợp.

🎁Lập các bảng phân bổ CCDC, tài sản cố định,  phí trả trước, phí chờ kết chuyển;

🎁Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH đã đúng chưa.

🎁Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm

🎁Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh BCTC.

🎁Tư vấn, đưa ra hướng xử lý cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập BCTC…

🎁Thống nhất và in báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI CUNG CẤP GÌ CHO KẾ TOÁN LỘC PHÁT:

👉Hóa đơn, chứng từ kế toán trong năm.

👉Bảng lương, bảng tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

👉Hợp đồng lao động và cmnd người lao động.

👉Báo cáo tài chính và báo báo thuế năm trước.

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP:

           Thời hạn nộp BCTC quý

– Chậm nhất là 20 ngày kể từ khi kỳ kế toán quý kết thúc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính. Thời hạn này sẽ được nâng lên 45 ngày với Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ.

– Các đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước, trực thuộc doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo tài chính dựa theo thời gian do Tổng công ty và công ty mẹ quy định.

         Thời hạn nộp BCTC năm

– Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán, đơn vị kế toán phải có báo cáo tài chính để nộp là chậm nhất 30 ngày. Mức thời gian này sẽ nâng lên thành 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

– Thời gian nộp báo cáo tài chính năng của Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ sẽ do thời gian mà Tổng công ty, công ty mẹ quy định.