Giấy thỏa thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Thanh toán tiền đặt cọc

Giấy thoả thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Thanh toán tiền đặt cọc là gì?

Là văn bản được ký kết giữa Bên chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (thường gọi là bên bán đất) và Bên nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (thường gọi là bên mua đất). Mục đích nhằm thoả thuận các việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thường gọi là mua bán đất).

Bên cạnh đó, để đảm bảo các Bên chuyển nhượng không chuyển nhượng lô đất cho người khác và Bên nhận chuyển nhượng sẽ không thay đổi ý định nhận chuyển nhượng lô đất thì hai bên thực hiện ký kết Giấy thoả thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và thanh toán tiền đặt cọc này để làm tin cũng như ràng buộc nghĩa vụ của các bên.

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Lộc Phát Đà Nẵng
Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Lộc Phát Đà Nẵng

Xem thêm tại: /http://ketoanlocphat.com/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-da-nang/

Giấy thoả thuận này thông thường các bên tự giao kết mà chưa cần công chứng vì thế các bên có thể yêu cầu/ nhờ người làm chứng để chứng nhận việc giao kết này. (hoặc cũng có thể yêu cầu Công ty Mội giới bất động sản/ Cá nhân môi giới (“Cò đất”) làm chứng việc giao kết Thoả thuận đặt cọc này).

Mẫu Giấy thoả thuận này được thiết kế các điều khoản cơ bản và đơn giản để thuận lợi và nhanh chóng trong giao dịch vì thế sẽ không chi tiết và đầy đủ như trường hợp ký kết Hợp đồng đặt cọc.

Vì thế các bên sử dụng mẫu Giấy thoả thuận này hoặc Hợp đồng đặt cọc là do sự lựa chọn của các bên.

Tham khảo: https://www.facebook.com/dichvuketoandanang6868/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *