Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ khi nào? Hãy cùng Lộc Phát giải đáp ngay trong này nhé!

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 quy định thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Thứ nhất, việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Thứ ba, đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định.

Chương trình tặng 300 Hóa đơn điện tử
Thời điểm vàng để chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Thứ tư, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 nếu cơ quan thuế thông báo DN chuyển đổi để áp dụng HĐĐT có mã nếu DN chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì DN thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Xem thêm: http://ketoanlocphat.com/dang-ky-hoa-don-dien-tu/

Thứ năm, đối với tổ chức sự nghiệp công lập tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/dichvuketoandanang6868/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *